O nama

Preduzeće „Lav kompjuteri“ d.o.o. je osnovano 1993. godine sa osnovnom delatnošću proizvodnja softvera za privredne i uslužne delatnosti. Prva aplikativna rešenja su realizovana u programskom jeziku Cobol, a kao operativni sistem je korišćen Unix.

Zbog većih potreba tržišta pristupa se saradnji sa zastupnicima američke kompanije Progress. U periodu od 2005. do 2008. godine uradili smo  migraciju iz relacione baze Progress u relacionu bazu HyperFile, a 2009. godine postojeće tržište je prihvatilo nova grafička rešenja sa brojnim inovacijama.