Proizvodne firme

PRAĆENJE PROCESA PROIZVODNJE

Praćenje procesa proizvodnje je deo upravljačkog računovodstva koje se bazira na objedinjavanju podataka, finansijskog knjigovodstva, pogonskog knjigovodstva, praćenja sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda po OTK, seriji i roku. Različite vrste proizvodnih procesa imaju i različite proizvodne postupke koji se parametrizuju u softveru „Helia“. Naš koncept razvijen je na osnovu sastavnica i rastavnica.

Sastavnica podrazumeva da se nabavljaju sirovine na osnovu plana i obima proizvodnje, definisanih normativa i „zamenskih“ normativa, formiranje poluproizvoda ili krajnjih proizvoda koji u nekim slučajevima mogu biti naknadno vraćeni u proizvodnju (fazni poluproizvodi).

Rastavnice su polazni osnov za sirovine tipa otkup malina, kupina, otkup žive stoke, gde od ulazne sirovine dobijamo više različitih proizvoda i poluproizvoda. Trebovanja kod sastavnica i rastavnica su fleksibilna i postoje takozvana „dotrebavanja“. Razlog je što često po normativu nema dovoljno na lageru neke pomoćne sirovine, materijala ili ambalaže kako bi proizvodni ciklus bio zatvoren u nekom zadatom periodu. Proizvodnja se lansira fazno, a gotovi proizvodi sukcesivno se skladište u magacin gotovih proizvoda.

Izveštaji su formirani višeslojno sa kreiranjem cene koštanja 1, cene koštanja 2 i cene koštanja 3 (u daljem tekstu CK1, CK2, CK3). CK1 podrazumeva troškove proizvodnje koju čine sirovine, pomoćni materijal, ambalaža i energenti. CK2 podrazumeva CK1 plus troškovi radne snage. CK3 podrazumeva CK2 plus deo uprave i radne snage koja je „pripravna“ (zaštita bilja) gde se proizvodnja završava u maju za tekuću godinu.

Nedovršena proizvodnja na kraju poslovne godine je automatski razvrstana. Izvršavanjem svih knjigovodstvenih promena bilansi se automatski kreiraju u željenom formatu .DOCX, .XLSX, .PDF, .XML, .HTML.

Baza podataka kao skladište koja se koristi je besplatna u komercijalnom poslovanju i nije podložna licenciranju. Svaku proizvodnju prati softver dokument menadžment koji obezbeđuje neophodnu propisanu dokumentaciju za HACCP.