Softver Helia

ERP SOFTVER HELIA

POSLOVNI SOFTVER POD NAZIVOM „HELIA“ JE AUTORSKO VLASNIŠTVO FIRME „LAV KOMPJUTERI“ DOO REGISTROVANO U ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU POD BROJEM PRIJAVE 2014/4145-A-2014/0132.

Softver je modularno koncipiran i ispunjava standarde RSS 33. Baza podataka kao skladište koja se koristi je besplatna u komercijalnom poslovanju i nije podložna licenciranju. Naziv baze je HYPERFILE.

SOFTVER ZA RAČUNOVODSTVO (sa deviznim knjigovodstvom)

 1. Glavna knjiga sa analitičkim evidencijama, automatizovanim bilansima i poreskim knjigama.
 2. Robno-materijalno sa komercijalnim poslovanjem i obradom ulazno-izlazne dokumentacije.
 3. Blagajničko poslovanje, dinarsko i devizno, sa automatskim kontiranjem.
 4. Osnovna sredstva sa obračunom računovodstvene i poreske amortizacije.
 5. Praćenje proizvodnje sa obračunom cene koštanja (CK1, CK2, CK3).
 6. Pogonsko knjigovodstvo sa automatskim kontiranjem (ulazno-izlazna dokumentacija).
 7. Izvršavanjem svih računovodstvenih promena bilansi se automatski kreiraju u željenom formatu .DOCX, .XLSX, .PDF, .XML, .HTML.

SOFTVER ZA ZARADE POVEZAN JE SA PLATNIM KARTICAMA HALCOM, OFFICE BANKING, RAIFFEISEN BANKA

 1. Obračun zarada za zaposlene po više kriterijuma i to: fiksni obračun, bodovni sistem (koeficijent), sa deviznom klauzulom, kombinovani metod, terenski rad u inostranstvu (građevinska operativa).
 2. Obračun zarada za porodiljsko bolovanje.
 3. Obračun zarada za bolovanje preko 30 dana SIZ.
 4. Obračun zarada invalidi druge kategorije.
 5. Obračun zarada privremeno-povremeni poslovi.
 6. Obračun zarada penzioneri kao zaposleni.
 7. Obračun zarada penzioneri kao privremeno-povremeni.
 8. Obračun zarada preduzetnici i poljoprivrednici.
 9. Obračun zarada preduzetnici iz radnog odnosa.
 10. Obračun zarada zaposlenih upućenih u inostranstvo.
 11. Obračun putnih troškova i jubilarnih nagrada.
 12. Obračun ugovora o delu.
 13. Obračun stipendija, otpremnina iznad neoporezivog dela.
 14. Obračun za sekundarne sirovine.
 15. Obračun za otkup poljoprivrednih proizvoda.
 16. Obračun autorski ugovori.
 17. Obračun volonterski rad.
 18. Obračun učešće u dobiti i zakupnine nepokretnosti.
 19. Obračun za osnivače.

SOFTVER ZA OPŠTE PRAVNE POSLOVE PRIVREDNOG SUBJEKTA I KADROVSKU EVIDENCIJU

 1. Delovodne knjige za mala, srednja i velika preduzeća.
 2. Elektronska arhiva svih tipova dokumentacije.
 3. Dokument menadžment (šabloni ugovora i tipska arhiva po vrstama).
 4. Softver za pretragu arhivske dokumentacije iz prethodnih godina.
 5. Matične knjige radnika.
 6. Ljudski resursi praćenje i izveštavanje po kvalifikacionoj i organizacionoj strukturi. Razvijen softver i za potrebe NAT-a (bivši KAPK).
 7. Automatsko kreiranje ugovora po zakonu o radu (više tipova ugovora povezanih sa zaradama).
 8. Hodogram dokumentacije i aktivnosti za potrebe menadžmenta i standardizacije različitih oblasti.

SOFTVER ZA TRGOVINE NA VELIKO I MALO

 1. Komercijalno poslovanje (praćenje realizacije po naplaćenom za komercijaliste).
 2. Praćenje zaliha po nabavnim cenama, a prodaja po različitim cenovnicima (zavisno od prometa kupaca).
 3. Praćenje zaliha po minimalnim i maksimalnim količinama na lageru i vremenu obrta. Praćenje RUC po artiklima i grupama artikala.
 4. Praćenje potraživanja po starosnoj strukturi (više kriterijuma).
 5. Višeslojni izveštaji na desktop računaru, tabletu i mobilnom uređaju.
 6. Obrada svih tipova ulazno-izlazne dokumentacije, dinarske i devizne, automatsko povezivanje sa računovodstvom i poreskim knjigama.

SOFTVER ZA RESTORANE, KETERING USLUGE, NARODNE KUHINJE, INDUSTRIJSKU PRERADU HRANE

 1. Praćenje nabavke od dobavljača i poljoprivrednih gazdinstava sa obradom dokumentacije (količinski i finansijski za svakog partnera).
 2. Klasifikovanje sirovina po rokovima (OTK, serija, rok upotrebe).
 3. Praćenje realizacije proizvodnje (odnos normiranih i realizovanih) i utrošaka sa izveštajima za upravljački menadžment i inspekcijsku kontrolu.
 4. Izveštaji po konobaru, smeni i za period. Izveštaji za piće, gotova jela, koktele, švedski sto, rashodi.
 5. Više cenovnika prema tipu (opšti cenovnik za goste, VIP cenovnik za stalne goste, cenovnik za TO zaposlenih, turistički cenovnik, i tako dalje).
 6. Automatski povezana dokumentacija nabavke pića, sirovina, gotovih jela, blagajne, DPU sa glavnom knjigom i pogonskim knjigovodstvom.
 7. Kalkulacija cene koštanja (CK1, CK2, CK3).

SOFTVER ZA MLEKARE (SPECIJALIZOVAN SOFTVER)

 1. Računovodstveni softver za firme podložne reviziji.
 2. Softver za zarade povezan sa platnim karticama Halcom Office banking, Raiffeisen banka.
 3. Softver za trgovinu na veliko i malo.
 4. Softver za praćenje transporta (opisan u delu namenski softver).
 5. Softver za otkup mleka (opisan u delu namenski softver).
 6. Poreske knjige prilagođene za otkup od poljoprivrednih proizvođača prema plaćenom.
 7. Blagajničko poslovanje, dinarsko i devizno.
 8. Izvršavanjem svih računovodstvenih promena bilansi se automatski kreiraju u željenom formatu .DOCX, .XLSX, .PDF, .XML, .HTML.

SOFTVER ZA OTKUP VOĆA I HLADNJAČE (SPECIJALIZOVAN SOFTVER)

 1. Računovodstveni softver za firme podložne reviziji.
 2. Softver za zarade povezan sa platnim karticama Halcom Office banking, Raiffeisen banka.
 3. Otkup poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednih gazdinstava i individualnih proizvođača.
 4. Razvrstavanje po otkupnim mestima, obavezama, paritetnom ugovoru.
 5. Formiranje paleta, zamrzavanje, dnevna evidencija hladnjača, sledljivost.
 6. Poreske knjige prilagođene za otkup prema plaćenom (dodatne vanbilansne evidencije).
 7. Fakturisanja za INO kupce sa deviznim poslovanjem.
 8. Blagajničko poslovanje, dinarsko i devizno.

SOFTVER ZA OTKUP I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA

 1. Računovodstveni softver za firme podložne reviziji.
 2. Softver za zarade povezan sa platnim karticama Halcom Office banking, Raiffeisen banka.
 3. Otkup sirovina i klasifikacija po vrsti dobavljača i načinu obračuna.
 4. Poreske knjige (analitika) prilagođene za otkup prema plaćenom.
 5. Blagajničko poslovanje, dinarsko i devizno.
 6. Sortiranja i preraspodela materijala prema zapisnicima.

SOFTVER ZA STANIČNO POSLOVANJE (AUTOBUSKE STANICE I, II, III, IV KATEGORIJE)

 1. Softver za razvrstavanje po linijama, relacijama, prevoznicima domaćim i inostranim.
 2. Softver za izradu cenovnika prema kategorijama (redovni, đački, invalidi, i tako dalje).
 3. Softver za prodaju karata za prevoznike domaće i INO.
 4. Softver za obračun peronizacije (prijem, otprema, parking).
 5. Softver za fakturisanje usluga provizije, peronizacije, parkinga i INO fakture.
 6. Softver za praćenje dnevnika dolazaka prevoznika u stanicu i izlazaka sa stanice.
 7. Izveštaji za kontrolu i inspekcijske službe.

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA ZA VOZAČA, VOZILO I PREVOZ PUTNIKA

 1. Evidencija voznog parka (putnički, teretni, autobusi).
 2. Evidencija vozača za sticanje prava za putne naloge.
 3. Linije i relacije (stalne, povremene i lokalne).
 4. Obračun utrošaka po vozilu i vozaču sa odstupanjem od normiranog.
 5. Za prevoznike čiji je prevoz osnovna delatnost urađen je softver DEPO KARATA, PORTO BLAGAJNA, GLAVNA BLAGAJNA, POVEZIVANJE SA GLAVNOM KNJIGOM (kompleksna oblast urađena za autobuski saobraćaj u zemlji i inostranstvu).

SOFTVER ZA FAKTURISANJE USLUGA NAJMA POSLOVNOG PROSTORA I SKLADIŠTA

 1. Softver za računovodstvo sa deviznim knjigovodstvom.
 2. Softver za tipske ugovore sa komitentima koje se vezuju za kvadraturu iznajmljenog prostora.
 3. Softver za cenovnike prema vremenu najma i zauzeću iznajmljenog.
 4. Štampa faktura na srpsko i engleskom (za INO partnere) koji skladište svoju robu.
 5. Menadžerski izveštaji.
 6. Praćenje utrošaka goriva građevinskih mašina analitički.

Napomena: Softver je prilagodljiv za komunalna preduzeća. Fakture se elektronski certifikuju i automatski prosleđuju putem e-mail adrese korisnicima usluga.