Softver za fakturisanje usluga

SOFTVER ZA FAKTURISANJE USLUGA NAJMA POSLOVNOG PROSTORA I SKLADIŠTA

  1. Softver za računovodstvo sa deviznim knjigovodstvom.
  2.  Softver za tipske ugovore sa komitentima koje se vezuju za kvadraturu iznajmljenog prostora.
  3. Softver za cenovnike prema vremenu najma i zauzeću iznajmljenog.
  4. Štampa faktura na srpsko i engleskom (za INO partnere) koji skladište svoju robu.
  5. Menadžerski izveštaji.
  6. Praćenje utrošaka goriva građevinskih mašina analitički.

Napomena: Softver je prilagodljiv za komunalna preduzeća. Fakture se elektronski certifikuju i automatski prosleđuju putem e-mail adrese korisnicima usluga.