Softver za opšte pravne poslove

SOFTVER ZA OPŠTE PRAVNE POSLOVE PRIVREDNOG SUBJEKTA I KADROVSKU EVIDENCIJU

  1. Delovodne knjige za mala srednja i velika preduzeća.
  2. Elektronska arhiva svih tipova dokumentacije.
  3. Dokument menadžment (šabloni ugovora i tipska arhiva po vrstama).
  4. Softver za pretragu arhivske dokumentacije iz prethodnih godina.
  5. Matične knjige radnika.
  6. Ljudski resursi praćenje i izveštavanje po kvalifikacionoj i organizacionoj strukturi. Razvijen softver i za potrebe NAT-a (bivši KAPK).
  7. Automatsko kreiranje ugovora po zakonu o radu (više tipova ugovora povezanih sa zaradama).
  8. Hodogram dokumentacije i aktivnosti za potrebe menadžmenta i standardizacije različitih oblasti.