Program za plate

Progres program za plate je povezan sa platnim karticama Halcom, Office banking, Raiffeisen banka

        SOFTVER ZA ZARADE POVEZAN JE SA PLATNIM KARTICAMA HALCOM, OFFICE BANKING, RAIFFEISEN BANKA

 1. Obračun zarada za zaposlene po više kriterijuma i to: fiksni obračun, bodovni sistem (koeficijent), sa deviznom klauzulom, kombinovani metod, terenski rad u inostranstvu (građevinska operativa).
 2. Obračun zarada za porodiljsko bolovanje.
 3. Obračun zarada za bolovanje preko 30 dana SIZ.
 4. Obračun zarada invalidi druge kategorije.
 5. Obračun zarada privremeno-povremeni poslovi.
 6. Obračun zarada penzioneri kao zaposleni.
 7. Obračun zarada penzioneri kao privremeno-povremeni.
 8. Obračun zarada preduzetnici i poljoprivrednici.
 9. Obračun zarada preduzetnici iz radnog odnosa.
 10. Obračun zarada zaposlenih upućenih u inostranstvo.
 11. Obračun putnih troškova i jubilarnih nagrada.
 12. Obračun ugovora o delu.
 13. Obračun stipendija, otpremnina iznad neoporezivog dela.
 14. Obračun za sekundarne sirovine.
 15. Obračun za otkup poljoprivrednih proizvoda.
 16. Obračun autorski ugovori.
 17. Obračun volonterski rad.
 18. Obračun učešće u dobiti i zakupnine nepokretnosti.
 19. Obračun za osnivače.

Šifarnici

 
 

 

 

Zarade i bolovanja

Putni troškovi

 

 
 

 

 

Izveštaji

 

 
 

 

 

sr_RSSR_RS