Program za plate

Progres program za plate je povezan sa platnim karticama Halcom, Office banking, Raiffeisen banka

Šifarnici

 
 

 

 

Zarade i bolovanja

Putni troškovi

 

 
 

 

 

Izveštaji

 

 
 

 

 

 1. Obračun zarada za zaposlene po više kriterijuma i to: fiksni obračun, bodovni sistem (koeficijent), sa deviznom klauzulom, kombinovani metod, terenski rad u inostranstvu (građevinska operativa).
 2. Obračun zarada za porodiljsko bolovanje.
 3. Obračun zarada za bolovanje preko 30 dana SIZ.
 4. Obračun zarada invalidi druge kategorije.
 5. Obračun zarada privremeno-povremeni poslovi.
 6. Obračun zarada penzioneri kao zaposleni.
 7. Obračun zarada penzioneri kao privremeno-povremeni.
 8. Obračun zarada preduzetnici i poljoprivrednici.
 9. Obračun zarada preduzetnici iz radnog odnosa.
 10. Obračun zarada zaposlenih upućenih u inostranstvo.
 11. Obračun putnih troškova i jubilarnih nagrada.
 12. Obračun ugovora o delu.
 13. Obračun stipendija, otpremnina iznad neoporezivog dela.
 14. Obračun za sekundarne sirovine.
 15. Obračun za otkup poljoprivrednih proizvoda.
 16. Obračun autorski ugovori.
 17. Obračun volonterski rad.
 18. Obračun učešće u dobiti i zakupnine nepokretnosti.
 19. Obračun za osnivače.