Helia knjigovodstvo​

Program za knjigovodstvo
(sa deviznim knjigovodstvom)

Poslovni softver „HELIA“ pokriva sve poslovne aktivnosti koje je firma „Lav kompjuteri“ doo u svom dugogodišnjem iskustvu razvijala (od 1987. godine). Sva ulazno-izlazna dokumentacija se evidentira kroz delovodne knjige koje su ujedno i elektronska arhiva, razvrstana po tipovima i vrstama dokumenata (ulazni računi, matične knjige radnika, izlazni računi, ostala dokumenta). Računovodstveni softver ispunjava standarde RSS 33 i sve oblasti su međusobno povezane i automatizovane (finansijsko knjigovodstvo, devizno knjigovodstvo, robno-materijalno, fakturisanja po tipovima dokumenata, blagajničko poslovanje, osnovna sredstava, obračun zarada). Glavna knjiga i dnevnik knjiženja su automatizovani i razvrstavaju poslovne aktivnosti ulazno-izlazne dokumentacije bez obzira da li je nabavka ili prodaja iz zemlje ili inostranstva. Formiranje potrebne knjigovodstvene analitike dinarske i devizne (sa deviznim knjigovodstvom), poreske knjige i bilanse (bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha) je automatsko. Storniranjem dokumenata, automatski se menjaju na svim nivoima knjiženja koje zakonodavac propisuje. U softveru je predviđena mogućnost vođenje troškova po troškovnim mestima i to zajedničkih službi, veleprodaje, maloprodaje, voznog parka (postoji obračun putnih naloga po vozaču i vozilu). Fakturisanje robe i usluga automatski prevodi na engleski sadržaj ako se kuca oznaka valute 978. Vođenje zaliha može biti po VP cenama ili nabavnim cenama. Komunikacijska veza maloprodaje i veleprodaje kao i razmena podataka se uspostavlja višeslojno po unapred definisanoj hijerarhiji. Poslovni partneri su centralizovani bez obzira gde su se prvi put registrovali (veleprodaja, maloprodaja ili u sedištu firme). Kontrola matičnih podataka i PIB-a je preko NBS automatizovana što obezbeđuje i automatsko učitavanje i rasknjižavanje izvoda. Posebna pažnja je posvećena menadžerskim izveštajima i praćenjem komercijalne realizacije i komercijalista pojedinačno po fakturisanom i naplaćenom. Planiranje nabavke može voditi centralizovano sistem ako se kod svakog artikla označe minimalne i maksimalne zalihe potrebne za planirani period obrta.

 
 

 

 

Video prezentacija

Glavna knjiga​​

Glavna knjiga sa analitičkim evidencijama, automatizovanim bilansima i poreskim knjigama.

Robno-materijalno​

Robno-materijalno sa komercijalnim poslovanjem i obradom ulazno-izlazne dokumentacije.

Blagajničko poslovanje

Blagajničko poslovanje, dinarsko i devizno, sa automatskim kontiranjem.

  1. Glavna knjiga sa analitičkim evidencijama, automatizovanim bilansima i poreskim knjigama.
  2. Robno-materijalno sa komercijalnim poslovanjem i obradom ulazno-izlazne dokumentacije.
  3. Blagajničko poslovanje, dinarsko i devizno, sa automatskim kontiranjem.
  4. Osnovna sredstva sa obračunom računovodstvene i poreske amortizacije.
  5. Praćenje proizvodnje sa obračunom cene koštanja (CK1, CK2, CK3).
  6. Pogonsko knjigovodstvo sa automatskim kontiranjem (ulazno-izlazna dokumentacija).
  7. Izvršavanjem svih računovodstvenih promena bilansi se automatski kreiraju u željenom formatu .DOCX, .XLSX, .PDF, .XML, .HTML.
sr_RSSR_RS