Program za maloprodaje

Softver za trgovinsko uslužne delatnosti

Kasa

Kasa – ovde se izvršava prodaja i štampanje fiskalnih računa, kroz kasu može da se proveri presek stanja i periodični izveštaj.

Mini robno - Šifarnik

Šifarnici – ovde unosimo artikle, jedinice mere, robne grupe, pdv stope i poslovne partnere.

Mini robno - Dokumenta

Dokumenta – ovde se formira početno stanje robe, formiranje popisnih lista, kalkulacija primljene robe, nivelacije za popuste, povratnica dobavljaču i kupcu, revers i automatska KEPU knjiga (knjiga evidencije prometa i usluga).

Mini robno - Izveštaji

U izveštajima mogu da se vide zalihe artikala, RUC (razlika u ceni), pregled pazara na dan ili za određeni period.

Poslovni softver „Helia“ pokriva sve poslovne aktivnosti koje je firma „Lav kompjuteri“ d.o.o. u svom dugogodišnjem iskustvu razvijala (od 1993. godine). Sva ulazno-izlazna dokumentacija se evidentira kroz delovodne knjige koje su ujedno i elektronska arhiva, razvrstana po tipovima i vrstama dokumenata (ulazni računi, matične knjige radnika, izlazni računi, ostala dokumenta). 

Računovodstveni softver ispunjava standarde RSS 33 i sve oblasti su međusobno povezane i automatizovane (finansijsko knjigovodstvo, devizno knjigovodstvo, robno-materijalno, fakturisanja po tipovima dokumenata, blagajničko poslovanje, osnovna sredstava, obračun zarada). 

Glavna knjiga i dnevnik knjiženja su automatizovani i razvrstavaju poslovne aktivnosti ulazno-izlazne dokumentacije. Formiranje potrebne knjigovodstvene analitike dinarske i devizne (sa deviznim knjigovodstvom), poreske knjige i bilanse (bruto bilans, bilans stanja, bilans uspeha) je automatsko. Storniranjem dokumenata, automatski se menjaju na svim nivoima knjiženja koje zakonodavac propisuje.

 U softveru je predviđena mogućnost vođenje troškova po troškovnim mestima i to zajedničkih službi, veleprodaje, maloprodaje, voznog parka (postoji obračun putnih naloga po vozaču i vozilu). Fakturisanje robe i usluga automatski se prevodi na engleski sadržaj ako se kuca oznaka valute 978. Vođenje zaliha može biti po VP cenama ili nabavnim cenama. Komunikaciona veza maloprodaje i veleprodaje kao i razmena podataka se uspostavlja višeslojno po unapred definisanoj hijerarhiji. Kontrola matičnih podataka i PIB-a je preko NBS automatizovana što obezbeđuje automatsko učitavanje i rasknjižavanje izvoda. 

Posebna pažnja je posvećena menadžerskim izveštajima i praćenjem komercijalne realizacije i komercijalista pojedinačno po fakturisanom i naplaćenom. Planiranje nabavke može se voditi centralizovano kroz sistem ako se kod svakog artikla označe minimalne i maksimalne zalihe potrebne za planirani period obrta. Oblast komercijalnog upravljanja firmom je modularna i može biti proširena sa internet prodajom.

Softver za trgovine na veliko i malo sadrži module:

  1. Komercijalno poslovanje (praćenje realizacije po naplaćenom za komercijaliste).
  2. Praćenje zaliha po nabavnim cenama, a prodaja po različitim cenovnicima (zavisno od prometa kupaca).
  3. Praćenje zaliha po minimalnim i maksimalnim količinama na lageru i vremenu obrta. Praćenje RUC po artiklima i grupama artikala.
  4. Praćenje potraživanja po starosnoj strukturi (više kriterijuma).
  5. Obrada svih tipova ulazno-izlazne dokumentacije, dinarske i devizne, automatsko povezivanje sa računovodstvom i poreskim knjigama.