e-Fakture

 

Početni ekran za slanje e-faktura izgleda ovako

Prvi korak pre nego što krenete sa radom je popunjavanje matičnih podataka za Vašu firmu.

Neophodno je uneti sve Vaše podatke kako je prikazano na slici. U polje ključ unosi se API ključ koji se može dobiti prilikom Vašeg prijavljivanja na sajt e-Faktura u odeljku API menadžment. Neophodno je sem ključa na sajtu e-Faktura uključiti i dugme AKTIVNO.

Sledeći korak je unos našeg poslovnog partnera kome šaljemo e-Fakturu. Iz menija izabrati dugme partneri pa dugme NOVI i pojaviće se prozor kao na slici ispod.

Nije neophodno unositi sve podatke o partneru već je dovoljno uneti njegov PIB i klikom na dugme Proveri PIB u registru NBS dobićemo sve neophodne podatke kojima raspolaže Narodna Banka Srbije vezano za tog poslovnog partnera.

Napomena: podaci o korisnicima javnih sredstava (budžetske ustanove) nisu dostupni pa ih morate uneti popunjavanjem svih neophodnih polja. Kod unošenja podataka za budžetske ustanove neophodno je popuniti i polje JBKJS odnosno jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (5 cifara).

 

Sledeći korak u pravljenju elektronske fakture je unos Vaših artikala, to radimo klikom na dugme Artikli u glavnom prozoru. Dobićemo prozor kao na slici

Klikom na dugme Novi otvara se mogućnost da se unesu detalji o artiklima. Program sam nudi sledeću šifru artikla a ukoliko Vam to ne odgovara možete sami unositi Vaše šifre. Neophodno je uneti naziv artikla, jedinicu mere i poresku stopu (u stopama 20, 10 ili 0 – ukoliko niste u PDV-u).

Sada možemo preći na pravljenje računa ili predračuna, postupak je isti s tim što se računi mogu slati elektronskim putem kao e-Faktura. U glavnom prozoru klikom na dugme računi dobijamo prozor kao na slici ispod

Broj računa raste za jedan za svaki sledeći račun, zatim je potrebno klikom na dugme F3 izabrati poslovnog partnera kome šaljemo fakturu. Ukoliko taj partner ne postoji možemo ga dodati klikom na dugme sa znakom plus. Zatim je potrebno uneti datum računa, datum prometa i datum dospeća. Ostale stavke ne treba menjati (poreska kategorija, oznaka poreske kategorije…). Ukoliko postoji poresko oslobođenje onda je sa spiska koji dobijamo klikom na dugme sa lupom potrebno izabrati vrstu poreskog oslobođenja. Zatim kliknemo na dugme Napravi račun.

Oslobodiće se polja za unos artikala za našu fakturu. Potrebno je uneti šifru artikla ili ukoliko je ne znamo klikom na dugme pored šifre sa oznakom F3 prikazaće nam se šifarnik artikala i izborom jednog od artikala biće prikazan na ekranu. Sledeće što treba da unesemo je količina koju prodajemo, njegova maloprodajna cena (cena sa PDV-om) i rabat u procentima ukoliko postoji. Sva ostala polja će se automatski ažurirati. Klikom na dugme Sačuvaj taj artikal će se naći u tabeli ispod i možemo uneti sledeći artikal ukoliko ga imamo na toj fakturi. Ukoliko smo pogrešili selektovanjem tog artikla u tabeli ispod i klikom na dugme Briši biće izbrisana ta stavka sa naše fakture i možemo dodati novu. Kada je faktura urađena prelazimo na sledeći korak.

U levoj tabeli biće zaglavlje te naše fakture a iznad tabele biće ispisan naš poslovni partner kome tu fakturu šaljemo. U desnoj tabeli biće prikazane sve stavke fakture. Ovu fakturu možemo odštampati klikom na dugme Štampa. Možemo je izbrisati klikom na dugme Briši (ovim se briše cela faktura sa svim pripadajućim stavkama). I možemo je poslati kao e-Fakturu klikom na dugme Pošalji e-Fakturu. Pojaviće se sledeći prozor

U Prilog 2 i Prilog 3 možete dodati po potrebi neke prateće dokumente čija veličina ne prelazi ukupno 25MB. Sve što je potrebno dalje da uradite je da kliknete dugme Pošalji putem API i sačekamo da se proces završi.

sr_RSSR_RS