Program za restorane i ketering

Namenski softver za restorane, ketering i industrijsku proizvodnju hrane

Kasa

Kasa – ovde se izvršava prodaja i štampanje fiskalnih računa

Šifarnici

Šifarnici – ovde unosimo artikle, jedinice mere, robne grupe, pdv stope i poslovne partnere.

 
 

 

 

Dokumenta restorana

Dokumenta restorana – unošenje kalkulacija primljene robe, nivelacija za popuste, povratnica dobavljaču i kupcu.

Dokumenta kuhinje

Dokumenta kuhinje – formiranje početnog stanja kuhinje, kalkulacija proizvoda, promena cena proizvoda, povratnica sirovina dobavljaču.

Izveštaji

U izveštajima mogu da se vide zalihe trgovačke robe i sirovina, RUC (razlika u ceni), pregled pazara na dan ili za određeni period.

Softver prati sve aktivnosti zaposlenih u proizvodnoj firmi po organizacionoj strukturi. Nabavku repromaterijala komercijalna služba vrši korišćenjem aplikativnih rešenja porudžbenica i automatskim povezivanjem potvrde dobavljača da će naručeno po količinama, ceni i roku biti isporučeno. Magacin zaprima robu, sirovine, pomoćni materijal i rezervne delove na osnovu uvida u sistem da je naručeno odobreno od rukovodećeg organa. 

Hijerarhija nadležnosti i hodogram dokumentacije ulazno-izlazne je softverski definisan kroz ovlašćenja pristupa sistemu. Uvid stanja roba, gotovih proizvoda, finansija pojedinačnog maloprodajnog objekta ili restorana je moguće i na mobilnom uređaju (Android). Gotovi proizvodi poseduju OTK, seriju, rok upotrebe i bar-kod. Kroz sledljivost toka dokumentacije, momenata lansiranja proizvodnje i momenata skladištenja gotovih proizvoda ispunjavaju se uslovi koji zadovoljavaju zahteve HACCP-a.

Tok proizvodnih procesa za poluproizvode, gotove proizvode i nedovršenu proizvodnju se automatski prati. Izveštaji o utrošenom za određeni obim proizvodnje u odnosu na normirani je automatizovan, kao i finansijski izveštaji i ocene u odnosu na planske cene. Softver omogućava fakturisanje OBROKA, koga čini više jela, gde sistem precizno razdužuje svako pojedinačno gotovo jelo. 

Automatizam je uspostavljen sa robno-materijalnim knjigovodstvom, pogonskim knjigovodstvom i finansijskim knjigovodstvom. Razvoz gotovih proizvoda po terenu je slično organizovan kao i kod razvoza rešenog za mlekare. Snabdevanje gotovih obroka za gradilišta na terenu, kućnu dostavu ili distributivne centre je efektno i bazira se na trebovanjima dostavljenim elektronskim putem. 

Na osnovu trebovanja sistem planira obim proizvodnje sa potrebnim elementima sirovina koje treba lansirati. Instalacija softvera „Helia“ je brza, traje jedan dan za server i veći broj korisnika (preko 10), ali je postavka tehnoloških procesa i uvođenje sistema temeljno zbog složenosti i traje do 30 dana na bazi 2 programera konsultanta.

Softver za restorane, ketering usluge, narodne kuhinje, industrijsku preradu hrane sadrži module:

  1. Praćenje nabavke od dobavljača i poljoprivrednih gazdinstava sa obradom dokumentacije (količinski i finansijski za svakog partnera).
  2. Klasifikovanje sirovina po rokovima (OTK, serija, rok upotrebe).
  3. Praćenje realizacije proizvodnje (odnos normiranih i realizovanih) i utrošaka sa izveštajima za upravljački menadžment i inspekcijsku kontrolu.
  4. Izveštaji po konobaru, smeni i za period. Izveštaji za piće, gotova jela, koktele, švedski sto, rashodi.
  5. Više cenovnika prema tipu (opšti cenovnik za goste, VIP cenovnik za stalne goste, cenovnik za TO zaposlenih, turistički cenovnik, i tako dalje).
  6. Automatski povezana dokumentacija nabavke pića, sirovina, gotovih jela, blagajne, DPU sa glavnom knjigom i pogonskim knjigovodstvom.
  7. Kalkulacija cene koštanja (CK1, CK2, CK3).
sr_RSSR_RS