Podrška

Korisnici imaju mogućnost podrške putem e-mail adrese, telefonom i udaljenim pristupom

Korisnici imaju mogućnost podrške putem e-mail adrese, telefonom, a kao komunikacioni softver za udaljenu podršku koristimo licencirani AnyDesk.

Podrška je svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova osim subote i nedelje. Ugovori sa korisnicima mogu biti koncipirani i drugačije zavisno od potreba korisnika (na primer autobuske stanice 7 dana od 7.00 do 21.00 časova).

Podrška može biti ugovorena za mrežu, softver i konsultantske usluge u oblasti računovodstva i organizacije poslovanja. Podršku, u nekim slučajevima, daju i partnerske softverske radnje (za vreme godišnjih odmora) koje su ugovorno povezane sa firmom „Lav kompjuteri“ d.o.o. i koriste iste softverske platforme.

Svaki korisnik potpisnik ugovora ima na raspolaganju fiksni telefon 015/319-065 i 319-066, kao i 7 mobilnih telefona za podršku. Svaku oblast pokriva više programera konsultanata, pa niste zavisni od vremena samo jednog programera.

sr_RSSR_RS