Helia proizvodnja​

Program za praćenje procesa proizvodnje.

Praćenje procesa proizvodnje je deo upravljačkog računovodstva koje se bazira na objedinjavanju podataka, finansijskog knjigovodstva, pogonskog knjigovodstva, praćenja sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda po LOT-u OTK, seriji i roku. Različite vrste proizvodnih procesa imaju i različite proizvodne postupke koji se parametrizuju u softveru „Helia“. Naš koncept razvijen je na osnovu sastavnica i rastavnica. Sastavnica podrazumeva da se nabavljaju sirovine na osnovu plana i obima proizvodnje, definisanih normativa i „zamenskih“ normativa, formiranje poluproizvoda ili krajnjih proizvoda koji u nekim slučajevima mogu biti naknadno vraćeni u proizvodnju (fazni poluproizvodi). To je čest slučaj kod pekara (prezle), mlekara (kritični rok zbog čega se prosleđuje u dalju preradu novog proizvoda), i tako dalje. Rastavnice su polazni osnov za sirovine tipa otkup malina, kupina, otkup žive stoke, gde od ulazne sirovine dobijamo više različitih proizvoda i poluproizvoda. Trebovanja kod sastavnica i rastavnica su fleksibilna i postoje takozvana „dotrebavanja“. Razlog je što često po normativu nema dovoljno na lageru neke pomoćne sirovine, materijala ili ambalaže kako bi ciklus proizvodni bio zatvoren u nekom zadatom periodu. Proizvodnja se lansira fazno, a gotovi proizvodi sukcesivno se skladište u magacin gotovih proizvoda. Izveštaji su formirani višeslojno sa kreiranjem cene koštanja 1, cene koštanja 2 i cene koštanja 3 ( u daljem tekstu CK1, CK2, CK3). CK1 podrazumeva troškove proizvodnje koju čine sirovine, pomoćni materijal, ambalaža i energenti. CK2 podrazumeva CK1 plus troškovi radne snage. CK3 podrazumeva CK2 plus deo uprave i radne snage koja je „pripravna“ („Zaštita bilja“) gde se proizvodnja završava u maju za tekuću godinu. Nedovršena proizvodnja na kraju poslovne godine je automatski razvrstana. Izvršavanjem svih knjigovodstvenih promena bilansi se automatski kreiraju u željenom formatu .DOCX, .XLSX, .PDF, .XML, .HTML.

Video prezentacija

Praćenje procesa proizvodnje

Deo upravljačkog računovodstva koje se bazira na objedinjavanju podataka, finansijskog knjigovodstva, pogonskog knjigovodstva, praćenja sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda po OTK, seriji i roku.

Normativi

Sirovine na osnovu plana i obima proizvodnje, definisanih normativa i „zamenskih“ normativa, formiranje poluproizvoda.

Rastavnice su polazni osnov za sirovine tipa otkup malina, kupina, otkup žive stoke, gde od ulazne sirovine dobijamo više različitih proizvoda i poluproizvoda

Izveštaji proizvodnje

Praćenje proizvodnje sa obračunom cene koštanja.

sr_RSSR_RS